Hustopečské mandloně opět kvetou

13.03.2014 18:49

Zveme Vás k procházkám v právě rozkvetlých mandloňových sadech. Nalaďte se na romantickou vlnu a nenechte si ujít tuto jedinečnou podívanou

Mandloňová stezka a rozhledna vznikly za finanční podpory Evropské unie.

Celá trasa je dlouhá necelých 9 kmzkrácená varianta asi 5 km. Na kratším okruhu však navštívíte pouze jeden z obou sadů mandloní, na Hustopečském starém vrchu. Při zvolení delší procházky si můžete odpočinout v altánu u Předního rybníka a u dalších třech menších posezení. Na cestě se nachází 7 informačních  tabulí o mandloních, okolní přírodě a krajině, jejím využívání i o lidech, kteří zde žili a žijí.

Mandloňová stezka je určena pouze pro pěší a cyklisty. Vjezd motorových vozidel je zakázán, proto je nechte na některém z parkovišť. Pokud svou cestu začnete na autobusovém nádraží, je první část stezky souběžná s trasou Klubu českých turistů značenou červenou turistickou značkou. Mandloňová stezka se od červené turistické značky odklání až u přírodní rezervace Kamenný vrch. Dále je značená žlutými šipkami se symbolem rozhledny.

Zkrácená varianta z červené značky odbočuje už u Předního rybníka a je také označená žlutou šipkou.

Zajímavosti na trase:

Rozhledna: nadmořská výška asi 300 m, vyška 17,4 m, vyhlídková plošina ve výšce 12,6 m. Slavnostně otevřena 31. března 2012.

 

Naučná stezka: 7 informačních tabulí o mandloních, okolní přírodě a krajině, posezeníKrajina okolo Hustopečí je vhodná nejen pro pěstování vinné révy, ale také meruněk a dokonce i mandlí. Hustopečské mandloňové sady se nacházejí severně od města a jsou unikátní v celé střední Evropě. V roce 2012 zde byla otevřena nová naučná stezka a rozhledna.

Historie pěstování mandloní na našem území sahá až do 17. století. První rozsáhlé sady však byly vysazeny ve snaze o soběstačnost socialistického hospodářství až v roce 1949 právě v Hustopečích, a to na ploše více než 9 ha. Rozloha sadů se postupně rozšiřovala. V době největšího rozvoje v šedesátých letech měly sady rozlohu přes 180 hektarů s 50.000 stromy. Postupně však mandloně začaly ustupovat více perspektivním meruňkám. Tak se sady zmenšovaly, až na konci 80. let zůstaly poslední dva s necelou tisícovkou mandloní a celkovou rozlohou asi 4,5 ha. Spolu se změnou společenských a ekonomických podmínek po listopadu 1989 přestal být zájem i o úrodu z těchto sadů, až zůstaly zcela nevyužívané a neudržované. (Dlouhodobé zanedbávání tohoto botanického skvostu vedlo v některých letech dokonce k tomu, že mandloně nevykvetly)

V roce 2007 byly z iniciativy města Hustopeče provedeny první zásahy k jejich záchraně. Nyní zvou mandloně svými narůžovělými květy mnohé místní obyvatele i turisty k prvním jarním výletům do krásné přírody v okolí Hustopečí. Kvetou v březnu až dubnu ještě před vyrašením listů. Pecky z plodů mandloní je možné sbírat od října.

Mandloňový sad – Kamenec

Sad v lokalitě Kamenec má rozlohu 1,7 ha a roste v něm asi 400 stromů.

Díky poloze na návrších je ze sadů krásný výhled do širokého okolí. Sady jsou zasazené do mimořádně zachovalé a hodnotné přírody, což je další z důvodů proč toto místo navštívit. Jsou doslova obklopeny lokalitami, které patří k nejvýznamnějším v České republice i v Evropské unii. Proto byly zařazeny do evropské soustavy území Natura 2000, která chrání nejvíce ohrožená přírodní stanoviště a rostlinné a živočišné druhy na území Evropské unie.

K sadu na Kamenci přiléhá z jihu i ze severu Evropsky významná lokalita Kamenný vrch.

Mandloňový sad – Starý vrch

Na lokalitě Hustopečský starý vrch roste na ploše asi 2,7 ha přibližně 530 mandloní.

K sadu na Starém vrchu přiléhá Evropsky významná lokalita Přední kopaniny, chránící cenné stepní trávníky.

Trasa vás dovede k nové rozhledně a do mandloňových sadů, které jsou jedinečné na území České republiky. Nenáročná trasa vede přírodou, kolem rybníků a přinese Vám relaxaci a odpočinek.